Polski polityk

Data urodzenia: 1960-03-13
Kategoria: Polityka i administracja

Po ukończeniu nauki pracował - do roku 1990 - w KWK "Sośnica". We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego został działaczem podziemia "solidarnościowego". Był współzałożycielem podziemnego wydawnictwa "Wokół Nas". Od 1990 do 1993 roku był wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" - odpowiadał za wydawnictwa związkowe i kontakty międzynarodowe. W latach 1993-1997 był przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". W okresie tym pracował nad integracją środowisk związkowych, samorządowych i gospodarczych na rzecz przeobrażeń społeczno-gospodarczych regionu. W grudniu 1997 roku został wojewodą katowickim. W maju 1998 roku objął przewodnictwo Konwentu Wojewodów. W styczniu 1999 roku, po reformie administracyjnej, został wojewodą śląskim. Funkcję tę łączył z członkostwem Rady Politycznej Ruchu Społecznego AWS, a od czerwca 1999 roku z przewodniczeniem Zarządowi Regionalnemu tej partii. Marek Kempski był też autorem kontrowersyjnej akcji "Dealer", wymierzonej przeciw handlarzom narkotyków, a także w jej początkach - restrykcyjnej wobec narkomanów. We wrześniu 1999 roku rozpoczął w poległym sobie województwie kampanię antykorupcyjną, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zainstalował bezpłatny telefon, zwany "Linią Antykorupcyjną", przez który można było powiadomić anonimowo o zaistniałym przestępstwie lub nawet o podejrzeniu przestępstwa. Po artykule w ogólnopolskim dzienniku "Rzeczpospolita", informującym o korupcji w kierowanym przez niego Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, 6 grudnia 2000 roku Marek Kempski podał się do dymisji.

 
 
 
Minimalizuj
Strony www związane z sylwetką (ostatnie 5 dodanych).

  Zaproponuj stronę www związaną z sylwetką:

   
   
   
  Minimalizuj
  Jeśli chcesz dodać informację o osobie - wpisz je poniżej:

   
   
   

  POLECAMY