Pułkownik LWP (oficer Sztabu Generalnego), współpracował z CIA, ujawnił jej m.in. plany wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Data urodzenia: 1930-06-13
Miejsce urodzenia: Zobacz na mapie   [PL] Warszawa
Data śmierci: 2004-02-11
Kategoria: Inne

Kariera w wojsku:

Ryszard Kukliński pochodził z rodziny robotniczej o tradycjach socjalistycznych i patriotycznych. Jego ojciec zginął w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen za działalność konspiracyjną. Kukliński wstąpił do wojska w 1947 r. Po skończeniu szkoły oficerskiej został aresztowany przez Informację Wojskową za zatajenie przynależności do podziemia niepodległościowego (jako czternastolatek rozlepiał plakaty dla organizacji "Miecz i Pług"). Uratowało go wstawiennictwo jednego z oficerów i młody wiek w czasie okupacji. Awansując doszedł ostatecznie do stanowiska oficera sztabowego.

Współpraca z CIA:

Na początku lat 70. podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z CIA pod wpływem - jak twierdził - masakry na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Przez ponad 10 lat przekazywał amerykańskiemu wywiadowi tajne dokumenty najwyższej wagi, dotyczące m.in. tajnych planów ZSRR użycia broni nuklearnej, rozmieszczenia radzieckich jednostek przeciwlotniczych na terenach Polski i NRD, a także planów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W tym samym czasie Kukliński ukończył w 1976 r. Akademię Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie i awansował do stopnia pułkownika; jako oficer łącznikowy w sztabie głównym Armii Radzieckiej uczestniczył w tajnych naradach dotyczących podstawowych problemów Układu Warszawskiego. Został też mianowany na stanowisko szefa Oddziału 1 Planowania Strategiczno-Obronnego i zastępcy szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego WP.
Był autorem doktryny obronnej PRL, przygotowywał plany inwazji wojsk Układu Warszawskiego, m.in. na Zachód i Czechosłowację, a w latach 1980-81, jako jeden z najbliższych współpracowników gen. Jaruzelskiego brał udział w opracowywaniu planów wprowadzeniem stanu wojennego.
Na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego przy pomocy CIA Kukliński uciekł wraz z rodziną do USA. Zamieszkał pod Waszyngtonem i pisał dla CIA analizy strategii Układu Warszawskiego.

Wyrok:

Trzy lata później, 23 maja, 1984 roku sąd wojskowy w Warszawie zaocznie skazał go na karę śmierci za "dezercję i zdradę" i zarekwirował jego mienie. Sprawa ta ciągnęła się przez wiele lat, mimo obalenia komunizmu w 1989 r. W 1990 r. na mocy amnestii wyrok złagodzono do 25 lat więzienia. W 1995 r. rewizję nadzwyczajną na korzyść Kuklińskiego wniósł I prezes Sądu Najwyższego. W maju 1995 r. Izba Wojskowa SN uchyliła wyrok 25 lat więzienia oraz zwróciła sprawę do uzupełnienia prokuraturze wojskowej. Przywróciła też Kuklińskiemu stopień pułkownika Wojska Polskiego.
Rok później ponownie jednak podjęto śledztwo w jego sprawie i rozesłano za nim listy gończe. Śledztwo umorzono dopiero w 1997 r., głównie w wyniku nacisków strony amerykańskiej, gdy Polska starała się o przyjęcie do NATO. Prokuratura uznała wówczas, że podejmując współpracę z amerykańskim wywiadem Kukliński działał w "stanie wyższej konieczności". Mógł wówczas po 17 latach odwiedzić Polskę (w kwietniu 1998 roku). Wcześniej w 1994 r. przeżył śmierć swoich obydwu synów, którzy zginęli w tajemniczych okolicznościach. Nie wyjaśniona pozostała zwłaszcza śmierć starszego syna, który na terenie uniwersyteckiego kampusu na oczach wielu studentów kilkakrotnie został przejechał przez samochód terenowy.
Kukliński zmarł w wieku 73 lat na udar mózgu w szpitalu w Waszyngtonie. Został pochowany wraz z synem Waldemarem 19 czerwca 2004 r. w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Ocena Kuklińskiego:

Postać pułkownika Kuklińskiego wzbudza wiele kontrowersji. Część opini publicznej uważa go za szpiega i zdrajcę, który złamał przysięgę wojskową. Jego zwolennicy uważają natomiast, że ujawniając wojskowe plany Amerykanom, płk Kukliński udaremnił radziecką interwencję w Polsce w 1981 r., a także potencjalną inwazję UW na Zachód - przygotowywaną latami przez ZSRR, w wyniku której (wg radzieckich planów) Polska zostałaby zniszczona na skutek uderzeń nuklearnych broniącego się Zachodu. Sowieckie plany zakładały śmierć co najmniej 3, a może nawet 10 milionów Polaków. Zdaniem płk Kuklińskiego można jej było zapobiec jedynie przekazując je Amerykanom, by wytrącić w ten sposób Sowietom z rąk efekt zaskoczenia.
Doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta Jimmy'ego Cartera prof. Zbigniew Brzeziński nazwał go "pierwszym polskim oficerem w NATO", a wywiad USA scharakteryzował go jako patriotę i idealistę, którego celem była walka o wolność Polski; za przekazywane tajne materiały nigdy nie pobierał wynagrodzenia.
Po rehabilitacji płk Kukliński otrzymał honorowe obywatelstwa miast Krakowa i Gdańska.
O pośmiertne podniesienie pułkownika Kuklińskiego do rangi generała zwróciła się 18 lutego 2004 do prezydenta RP inicjatywa polityczna "Centrum" pod przewodnictwem Zbigniewa Religi.

Minimalizuj
Strony www związane z sylwetką (ostatnie 5 dodanych).

  Zaproponuj stronę www związaną z sylwetką:

   
   
   
  Minimalizuj
  Jeśli chcesz dodać informację o osobie - wpisz je poniżej:

   
   
   

  POLECAMY