Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

Działalność opozycyjna:

Po ukończeniu studiów, jako pracownik naukowy w 1980 roku zakładała NSZZ "Solidarność" na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zajmowała się wydawaniem nielegalnych czasopism i książek. Od 1989 roku przewodniczyła komisji zakładowej "Solidarności" na wydziale Prawa i Administracji UW.

Działalność urzędnicza:

Po pierwszych wolnych wyborach jako członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego opiniowała ustawy z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i bankowego. W 1992 roku została prezesem Narodowego Banku Polskiego, od 1998 roku przewodniczyła również Radzie Polityki Pieniężnej. W 1998 roku uhonorowano ją nagrodą Kisiela w kategorii "polityk" za "stabilizowanie polityki pieniężnej w Polsce". Po zakończeniu kadencji w NBP została w 2001 roku wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (była pierwszym prezesem EBOiR pochodzącym z kraju postkomunistycznego).

W listopadzie 2012 roku objęła funkcję przewodniczącego stowarzyszenia zrzeszającego duże miasta europejskie EUROCITIES.

Działalność polityczna:

W 1995 roku kandydowała na prezydenta RP popierana m. in. przez Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Mimo nawet kilkunastoprocentowego poparcia w sondażach, ostatecznie uzyskała zaledwie 2,76 proc. głosów. Pod koniec 2004 roku zaangażowała się w działalność w Platformie Obywatelskiej. Została pełnomocnikiem Zarządu Regionu Mazowieckiego PO w Warszawie. Kandydując w 2005 roku do Sejmu z pierwszego miejsca w Warszawie otrzymała ponad 137 tys. głosów i zdobyła mandat poselski. Była członkiem zespołu PO negocjującego warunki koalicji z PiS.

W listopadzie 2006 roku została prezydentem Warszawy wygrywając w drugiej turze wyborów z ówczesnym p.o. prezydenta stolicy Kazimierzem Marcinkiewiczem. Jest 51 prezydentem Warszawy i pierwszą kobietą na tym stanowisku. W 2010 roku w I turze wygrała wybory prezydenckie w Warszawie zapewniając sobie tym samym reelekcję. Uzyskała 53,67% ważnych głosów.

Jest profesorem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jest autorką ponad 40 prac naukowych, w tym monografii oraz współautorka podręcznika z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego. Od 1983 r. specjalizuje się w prawie bankowym, a zwłaszcza w pozycji prawnej banków centralnych.

Edukacja:
Jest profesorem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 roku została doktorem, w 1993 roku doktorem habilitowanym, a w 1998 roku profesorem nadzwyczajnym UW

Hanna Gronkiewicz-Waltz jest mężatką, ma jedną córkę.

Powiązane teksty