Michaił Gorbaczow

Michaił Gorbaczow
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

Kariera partyjna:

Michaił Gorbaczow urodził się w rodzinie kołchoźników. Jego dziadek ze strony matki był założycielem kołchozu, a ojciec pracował w nim jako mechanik. Do KPZR wstąpił jeszcze na studiach w 1952 r. Po ukończeniu prawa w 1955 r. pracował jako funkcjonariusz młodzieżowy i partyjny w Stawropolsku, pnąc się stopniowo po szczeblach partyjnej kariery. Jednocześnie studiował ekonomię rolną.

Do Komitetu Centralnego KPZR wszedł w 1971 r. w wieku 40 lat; siedem lat później został sekretarzem KC ds. rolnictwa, a w 1980 r., jako protegowany Jurija Andropowa - członkiem Biura Politycznego.

11 marca 1985 r., po śmierci Konstantina Czernienki Gorbaczow objął najważniejszą funkcję w państwie sowieckim - został sekretarzem generalnym KC KPZR.

Pierestrojka i rozpad ZSRR:

Po objęciu najwyższej władzy, Gorbaczow próbował zreformować ZSRR, inicjując pieriestrojkę (przebudowę) i głasnost (jawność). W lutym 1990 r. został pierwszym (i zarazem jedynym) prezydentem ZSRR. Ograniczone reformy gospodarczo-polityczne nie przyniosły jednak poprawy kondycji gospodarczej, wzmogły natomiast dążenia niepodległościowe w poszczególnych republikach. Po wyborach w 1990 r. w republikach nadbałtyckich władzę przejęła opozycja, która ogłosiła ich niepodległość, czego nie uznał rząd centralny w Moskwie. Odpowiedzią na to miało być referendum (Litwa, Łotwa, Estonia oraz Gruzja, Azerbejdżan i Mołdawia nie wzięły w nim udziału), w którym społeczeństwo opowiedziało się za przekształceniem ZSRR w federację równoprawnych i suwerennych republik i podpisanie nowego układu związkowego.W przeddzień jego podpisania, 18 sierpnia 1991 r., Gorbaczow został aresztowany i odsunięty od władzy w wyniku tzw. puczu Janajewa. Mimo że źle przygotowany zamach załamał się po trzech dniach, Gorbaczow niedługo potem stracił władzę na rzecz Borysa Jelcyna - wówczas prezydenta RFSRR, który skutecznie przeciwstawił się zamachowcom. Pucz Janajewa przyspieszył rozpad ZSRR. Wraz z jego rozpadem 25 grudnia 1991 Gorbaczow przekazał władzę - łącznie z głównym jej atrybutem - teczką z kodami umożliwiającymi uruchomienie broni nuklearnej.

W 1996 roku Gorbaczow brał udział w wyborach prezydenckich w (uzyskał poniżej 1 proc. głosów).

Obecnie jeździ po świecie z wykładami, zapraszany przez rozmaite instytucje w krajach zachodnich, zwłaszcza uniwersytety amerykańskie. Od 1993 jest prezydentem Międzynarodowej Organizacji Ekologicznej "Zielony Krzyż".

Polityka zagraniczna:

Jesienią 1989 r. Gorbaczow w praktyce (nie reagując) zgodził się na upadek rządów proradzieckich w krajach satelickich, w tym muru berlińskiego, a w 1990 r. wyraził zgodę na zjednoczenie Niemiec. 1 lipca 1991 roku ostatecznie rozwiazano Uklad Warszawski. Za rządów Gorbaczowa ZSRR wycofał wojska z Afganistanu i poparł operację przeciw Irakowi "Pustynna Burza". Wycofał się też z z pomocy gospodarczej i militarnej dla Salwadoru, co skutkowało zakończeniem wojny domowej w tym kraju oraz z popierania organizacji terrorystycznych.

W 2007 Gorbaczow został twarzą kampanii reklamowej ekskluzywnej marki toreb Louis Vuitton. Już wcześniej razem z córką brał udział w reklamach różnorakich produktów (m.in. reklama Pizzy Hut). Spotkało się to w Rosji z falą krytyki.

Edukacja

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie

Nagrody i odznaczenia

1990 - Pokojowa Nagroda Nobla

Powiązane teksty