Krzysztof Skubiszewski

Krzysztof Skubiszewski
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

Działacz "Solidarności". Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Na początku lat 80' należał do Prymasowskiej Rady Społecznej, a w latach 86-89 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa.
W kolejnych rządach: Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej zasiadał na stanowisku ministra spraw zagranicznych.
Jest autorem wielu prac naukowych. Wykładał we Francji, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Edukacja

Uniwersytet Poznański

Jest absolwentem Wydziała Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego. Profesor prawa międzynarodowego.

Nagrody i odznaczenia

Prof. Skubiszewski jest doktorem honoris causa kilku uniwersytetów, kawalerem najwyższych odznaczeń polskich i międzynarodowych, wśród nich - Krzyża Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Bundesverdienstkreuz). Wspólnie z Hansem-Dietrichem Genscherem otrzymał też prestiżową nagrodę ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec, ustanowioną w 1993 r. W 2005 r. został uhonorowany polsko-niemiecką nagrodą Pomerania Nostra, przyznawaną ludziom szczególnie zasłużonym dla Pomorza Zachodniego i Przedniego w jednej z trzech dziedzin: sztuce, nauce lub polityce. "Pomerania Nostra" została wręczona po raz drugi. Za pierwszym razem otrzymał ją prof. Bertold Beitz, który zaangażował się w proces polsko-niemieckiego pojednania.

Powiązane teksty