Andrzej Rzepliński

Andrzej Rzepliński
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

Kariera prawnicza i naukowa
Po studiach, w latach 70. odbył aplikację prokuratorską. W 1975 r. zaczął pracę jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 roku pełni funkcję dziekana na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz kierownika Ośrodka Badań Praw Człowieka na tym wydziale W 1992 r. został profesorem UW. W 1992 r. wpisano go na listę adwokatów. W latach 1992-1995 był ekspertem ds. konstytucyjnych Kancelarii Prezydenta RP.

Ekspert w dziedzinie praw człowieka
Profesor Rzepiński udziela się w licznych organizacjach zajmujących się prawami człowieka. Jest członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce, pełni też funkcję sekretarza w powołanej przez Komitet Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Był doradcą prezesa IPN Leona Kieresa oraz ekspertem komisji parlamentarnych. Współtworzył m.in. konstytucję RP, ustawę lustracyjną oraz ustawę o IPN.

Pełnił też funkcję eksperta w wielu międzynarodowych organizacjach. W 1991 r. został ekspertem Dyrekcji Praw Człowieka Rady Europy ds. misji przygotowujących przystąpienie do Rady nowych państw, a w 2003 r. wiceprzewodniczącym grupy ekspertów ONZ ds. zapobiegania przestępczości. W styczniu 2005 r. Rzepliński został wybrany na członka Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. W poprzednich latach Rzepliński był też m.in. członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Helsińskiej w Wiedniu. Współpracował z uniwersytetami w Chicago i Montrealu oraz Instytutem Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem.

Mniej szczęścia miał do stanowisk w kraju. W styczniu 1998 r. Rzepliński był kandydatem Unii Wolności na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale do wyboru zabrakło mu dwóch głosów. W lipcu 2005 r. Sejm wybrał go z poręki PO na Rzecznika Praw Obywatelskich, ale wybór ten zablokował Senat. Dopiero w grudniu 2007 r. parlament przegłosował jego kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a trzy lata później, został prezesem tego trybunału (3 grudnia 2010 prezydent Bronisław Komorowski wręczył mu nominację na to stanowisko).

Przynależność partyjna
Od 1971 do 1981 roku Rzepliński był członkiem PZPR; usunięty na początku stanu wojennego. Od 1980 do 1989 r. należał do NSZZ "Solidarność", a od 1995 do 1996 roku był członkiem Ruchu Stu.

Prof. Rzepliński jest żonaty, ma dwie córki.

Edukacja

Uniwersytet Warszawski

W 1971 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w 1978 roku obronił pracę doktorską z zakresu kryminologii, w 1990 roku - habilitacyjną, a od 2000 roku ma tytuł profesora.

Nagrody i odznaczenia

W listopadzie 1997 r. za "wkład w budowę podstaw państwa prawnego w RP" odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Powiązane teksty