rodzina Paunescu

Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

Rodzina Paunescu, której filarami są bracia George Constantin (głowa rodu), Viorel i Valentin oraz synowie George Bobby i Razvan, od upadku komunizmu była blisko związana z rządzącymi postkomunistami z PSD. Między innymi dzięki temu interesy braci Paunescu kwitły (w połowie lat 90. uzyskiwali 900 mln USD przychodów), a w razie kłopotów mogli liczyć na "miękkie lądowanie", jak w 1996 r., gdy upadł największy w Rumunii bank Bancorex (o wyprowadzenie z niego 200 mln USD obwiniano rodzinę Paunescu).
Podwaliny fortuny stworzył w początku lat 90. George Constantin, były dyrektor w Ministerstwie Handlu, który założył holding General Consulting and Procurement (GC&P) i dzięki swym koneksjom zaczął importować surowce i towary. Potem GC&P przekształciła się w holding (George kontroluje 96 proc. akcji, a jego dwaj synowie i dwaj bracia - po 1 proc. akcji). Po upadku w 1996 r. Bancoreksu, George uciekł do USA i większość swych firm przerejestrował za granicę, a gotówkę inwestował w akcje na Wall Street.
Rodzina prowadzi interesy ze zmiennym szczęściem, ale jej finansowe imperium wciąż przynosi duże zyski. Paunescu mają m.in. fabrykę mebli, produkcję marmurów, porty na Dunaju, kilka gazet, udziały w telewizji B1 TV, liczne nieruchomości. Obecnie bracia inwestują w nieruchomości w Rosji, gdzie chcą przemieniać postsowieckie budynki w luksusowe apartamentowce. Obecnie George Constantin Paunescu jest szefem Związku Konfederacji Rumuńskich Pracodawców.
Rodzina zajmuje 59 miejsce na liście 100 Najbogatszych Ludzi Europy Środkowej i Wschodniej tygodnika WPROST w 2005 roku.
Jej majątek szacowany jest na 700 mln USD.