Mariusz Błaszczak

Mariusz Błaszczak
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

Należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej i Porozumienia Centrum.

Od 1994 roku pracował na różnych szczeblach administracji samorządowej. Od 2002 roku był zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Wola, odpowiedzialnym za kulturę, edukację i sport. W grudniu 2004 roku został burmistrzem warszawskiego Śródmieścia.

W październiku 2005 roku Kazimierz Marcinkiewicz powołał go na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko to Błaszczak zachował, gdy premierem został Jarosław Kaczyński.

W listopadzie 2006 roku Błaszczak został radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W marcu 2007 roku prezydent Lech Kaczyński powołał go w skład Rady Ministrów. Ze stanowiska został wraz z całym rządem odwołany 7 września 2007 r. na wniosek Prezesa Rady Ministrów (premier ubiegł w ten sposób debatę i głosowanie nad wnioskiem PO ws. wotum nieufności wobec kilkunastu ministrów), by cztery dni później zostać na nie ponownie powołany.

5 listopada 2007 roku w konsekwencji przegranych przez PiS październikowych wyborów parlamentarnych i dymisji rządu Jarosława Kaczyńskiego ponownie stracił ministerialne stanowisko.

Po tych wyborach z ramienia Prawa i Sprawiedliwości uzyskał mandat poselski i w marcu 2009 został rzecznikiem prasowym klubu parlamentarnego PiS.

Błaszczak - zanim został posłem - przez wiele lat był urzędnikiem. Koledzy z partii mówią o nim, że jest "propaństwowcem", który posiada dużą, merytoryczną wiedzę.

Mariusz Błaszczak ma 41 lat. Urodził się 19 września 1969 roku w Legionowie. Z tym podwarszawskim miastem jest związany do dziś - mieszka w nim razem z rodziną: żoną i trójką dzieci.

Edukacja

Ukończył studia podyplomowe Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny oraz Zarządzanie w Administracji

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Ukończył studia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Uniwersytet Warszawski

Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Powiązane teksty