Głódź Sławoj Leszek

Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

Sławoj Leszek Głódź urodził się 13 sierpnia 1945 r. w Bobrówce w archidiecezji białostockiej. W 1964 r. rozpoczął studia w białostockim Seminarium Duchownym, których niestety nie ukończył. 14 czerwca 1970 z rąk bp. Henryka Gulbinowicza otrzymał Święcenia kapłańskie. Następnie objął stanowisko duszpasterza na Białostocczyźnie. Przez dwa lata kontynuował studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim po czym wyjechał do Rzymu. Tam zrobił doktorat w Papieskim Instytucie Wschodnim w zakresie wschodniego prawa kanonicznego.

Od 1980 r. pracownik nadzwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie, Kurii Arcybiskupiej i Sądzie Arcybiskupim w Białymstoku. Następnie dyrektor studium katechetycznego i kapelan "Solidarności" Regionu Białystok. W 1981 r. rozpoczął pracę w Watykanie w Kongregacji Kościołów Wschodnich.
8 września 1984 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.

21 stycznia 1991 ks. prałat Głódź został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem polowym Wojska Polskiego. Miesiąc później, a dokładnie 23 lutego, przyjął sakrę biskupią z rąk prymasa Józefa Glempa. Funkcję tę pełnił przez 13 lat.
W 1991 r. został generałem brygady, a w 1993 generałem dywizji.

Od 1994 r. konsul Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, a od 1998 r. członek Centralnego Biura do spraw koordynacji duszpasterskiej ordynariatów polowych w Kongregacji ds. Biskupów.

W 2000 roku został przyjęty do grona Kawalerów Maltańskich
w randze kapelana konwentualnego "ad honorem" oraz do grona Zakonu
Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie w randze komandora z gwiazdą.

26 sierpnia 2004 papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji warszawsko-praskiej.

Papież Benedykt XVI 17 kwietnia 2008 r mianował arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia metropolitą gdańskim.

Edukacja

Studia doktorackie w Rzymie

Doktorat w Rzymie w zakresie prawa kanonicznego Katolickich Kościołów Wschodnich.

Studia kanoniczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Studia kanoniczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Studia w Seminarium Duchownym w Białymstoku

W 1964 studia w Seminarium Duchownym w Białymstoku, których nie ukończył.

Nagrody i odznaczenia

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

W 1995 r. odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

W 1998 r. odznaczono go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Powiązane teksty