Witold Waszczykowski

Witold Waszczykowski
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

Pierwsze kroki zawodowe stawiał jako asystent na macierzystej uczelni, Uniwersytecie Łódzkim, gdzie ukończył historię w 1976 r. Potem były kolejne studia, tym razem na Wydziale Stosunków Międzynarodowych na University of Oregon w USA (1989- 1991). Jego rozpoczęta w 1992 r. kariera pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a potem dyplomaty przeplatała się z kolejnymi studiami. Pracę w MSZ zaczął jak ekspert w Departamencie Systemu Narodów Zjednoczonych. W tym samym roku rozpoczął podyplomowe studia na temat bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń na Graduate Institute of International Studiem w Genewie. Jednocześnie z ich ukończeniem w 1993 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu historii rokowań rozbrojeniowych.
W tym samym roku rozpoczął pracę w Departamencie Instytucji Europejskich w MSZ.

Od 1996 został wicedyrektorem w Departamencie Instytucji Europejskich, a następnie w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa. W 1997 roku pełnił obowiązki szefa Biura Łącznikowego RP przy NATO w Brukseli, a następnie do 1999 r. był zastępcą Przedstawiciela RP w Sojuszu. W 1999 został ambasadorem RP w Iranie. Rok po powrocie do kraju, w 2003 rozpoczął pracę w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej w MSZ. Dwa lata później (2005) objął posadę zastępcy dyrektora w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu.

4 listopada 2005 został podsekretarzem stanu w MSZ, pełniąc jednocześnie funkcję negocjatora w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zainstalowania na terenie Polski tarczy antyrakietowej.
11 sierpnia 2008 został odwołany ze stanowisk zajmowanych w MSZ po wywiadzie udzielonym "Newsweekowie", w którym ujawnił kulisy rokowań ws. tarczy.

Od sierpnia 2008 r. piastuje stanowisko zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Powiązane teksty