Zbigniew Dębski

Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

W1939 ukończył gimnazjum jezuickie w Gdyni-Orłowie. Od sierpnia do września 1939 mieszkał w Toruniu. Przy próbie przedostania się na wschód kraju wraz z ojcem, został aresztowany i osadzony w więzieniu w Żabince, a następnie w Kobryniu. Po zwolnieniu z więzienia udał się wraz z ojcem do Warszawy.

30 grudnia 1943 ukończył kurs dla niższych stopniem dowódców w szkole podchorążych. Walczył w powstaniu warszawskim, był dowódcą 7 drużyny 3 kompanii "Szare Szeregi Junior".

Po klęsce powstania, trafił najpierw do Stalagu IV B, a następnie do Stalagu XI A. Po wyzwoleniu obozu przez oddziały brytyjskie, służył w polskich oddziałach w amerykańskiej strefie okupacyjnej.

W 1948r. wrócił do kraju, ukończył chemię na UMK w Toruniu. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

Był współzałożycielem Związku Powstańców Warszawskich.