Andrzej Dera

Andrzej Dera
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin państwowy.

W latach 1990 do 1996 roku był Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim i odpowiadał za administrację rządową na terenie dzisiejszego powiatu. W latach 1997-1998 był zastępcą dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Ostrowie Wielkopolskim. Od stycznia 1999 roku do listopada 2002 pełnił funkcję Starosty Ostrowskiego - był twórcą administracji powiatowej w powiecie.

Aktywny działacz polityczny, społeczny i sportowy. W roku 1990, w pierwszych demokratycznych wyborach, został radnym I kadencji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", jako jeden z najmłodszych radnych w historii miasta. Ponownie zostaje wybrany radnym, tym razem w Radzie Powiatu Ostrowskiego I i II kadencji w latach 1999-2002 oraz 2002-2006. Od 2005 roku zasiada w Sejmie jako poseł PiS.

Od 1996 roku pełni funkcję Prezesa Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. Od lat aktywnie wspiera także działalność kulturalną i charytatywną w naszym mieście - jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Promocji Kultury i Sztuki "Amabile".

Powiązane teksty