Jacek Protasiewicz

Jacek Protasiewicz
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, a w rok po studiach, jako stypendysta The Kettering Foundation spędził pół roku w USA, gdzie zapoznawał się z funkcjonowaniem demokracji amerykańskiej z naciskiem na metody aktywizacji społeczeństwa do udziału w życiu publicznym.

W czasach studenckich członek NZS. W latach 1986 – 88 przewodniczący studenckiej komórki tej organizacji. Jeden z założycieli Kongresu Liberalno - Demokratycznego. W 1994 roku szef kampanii prezydenckiej koalicji „Wrocław 2000”, w wyniku, której Bogdan Zdrojewski po raz drugi zostaje wybrany prezydentem Wrocławia.

Od czerwca 1990 do marca 1992 rzecznik Wojewody Wrocławskiego. Następnie został asystentem Przewodniczącego Rady Miejskiej, a po 2 latach dyrektorem Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą. Organizował również od podstaw promocję Wrocławia.

Od 1994 do 2001 roku członek Unii Wolności. W 2001 przystąpił do Platformy Obywatelskiej. W początkowym okresie PO kierował wrocławskimi strukturami. W latach 1998 – 2001 zasiadał w Sejmiku Wojewódzkim województwa dolnośląskiego I kadencji.

W 2001 roku zostaje posłem IV kadencji Sejmu RP, skąd w czerwcu 2003 zostaje oddelegowany, jako jeden z 54 polskich obserwatorów do Parlamentu Europejskiego. W 2004 roku uzyskując ponad 90 tysięcy głosów został eurodeputowanym z ramienia PO. W PE wstępuje do Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Zasiadał w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz w Komisji Spraw Konstytucyjnych. Od stycznia 2008 roku przewodniczy Delegacji PE ds. Białorusi. W wyborach 2009 roku otrzymał 164 898 głosów.

Powiązane teksty