Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

W 1982 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1985 na Wydziale Nauk Politycznych na uniwersytecie w Houston.

Od 1982 mieszkał w Stanach Zjednoczonych. W latach 1986–1990 był korespondentem Radia Wolna Europa z Waszyngtonu, później RMF FM oraz dzienników „Życie Warszawy” i „Życie”. W 1992 ukazała się książka Bill Clinton, w której Wróblewski opisał życie świeżo wybranego 42. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Po powrocie do Polski był krótko dyrektorem programowym RMF FM, a następnie jako zastępcą redaktora naczelnego w dzienniku „Życie” (w 1998), a później w tygodniku „Wprost” (w latach 1998–2001). Prowadził też program WprosTV na antenie telewizji TVN. Wróblewski był redaktorem naczelnym tygodnika „Newsweek Polska” od początku istnienia pisma w 2001 do 2004 i ponownie od 2005 do 2006. W międzyczasie był redaktorem naczelnym miesięcznika „Profit” oraz dyrektorem wydawniczym polskiej edycji „Newsweeka” i magazynu „Profit”.

Od 1 listopada 2006 był wiceprezesem i dyrektorem zarządzającym grupy wydawniczej Polskapresse odpowiedzialnym za nowe projekty wydawnicze. We wrześniu 2008 odszedł ze stanowiska. Od 1 marca 2010 był redaktorem naczelnym „Dziennika Gazety Prawnej”, a od 27 października 2011 jest redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita”.

Powiązane teksty