Michał Kulesza

Michał Kulesza
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

W 1969 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego czasu pracował na UW. Kierował Zakładem Nauki Administracji na Wydziału.

Od lat 80-tych uczestniczył w badaniach nad odbudową samorządu terytorialnego. Należał do współzałożycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, był jednym z twórców reformy samorządu terytorialnego z 1990 i 1998 roku. Wchodził w skład zespołu do spraw samorządu podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989 roku. Uczestniczył w pracach nad reformą samorządową jako pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego (w randze podsekretarza stanu w URM). W latach 1997–1999 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Działał w Ruchu Stu. W 2004 roku był wśród założycieli Partii Centrum.

Był redaktorem naczelnym miesięcznika "Samorząd Terytorialny". W 2008 roku został społecznym doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska. 7 października 2010 roku został powołany na stanowisko doradcy społecznego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. samorządu.

We wrześniu 2009 roku za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i administracji publicznej, za osiągnięcia w pracy naukowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. We wrześniu 2010 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy naukowej i publicznej otrzymał Krzyż Komandorski tego orderu.

13 stycznia 2013 roku zmarł po długiej i ciężkiej chorobie.

Powiązane teksty