Andrzej Duda

Andrzej Duda
Liczba powiązanych tekstów: ponad 1000

Biografia

W 1997 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie następnie podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego oraz Katedrze Prawa Administracyjnego. Od 2005 roku doktor nauk prawnych. W tym samym roku założył własną kancelarię prawną.

Po wyborach parlamentarnych w 2005 rozpoczął współpracę z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jako doradca uczestniczył w pracach komisji parlamentarnych.

Na początku 2006 roku został powołany przez Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Funkcję tę sprawował do 15 listopada 2007 roku kiedy w wyniku uchwały Sejmu wstąpił w skład Trybunału Stanu.

Mianowany 16 stycznia 2008 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego podsekretarzem stanu w Kancelarii RP, złożył dymisję ze stanowiska w lipcu 2010 roku w związku z objęciem urzędu przez Bronisława Komorowskiego.

W 2010 roku uzyskał mandat radnego miasta Kraków oraz został przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Rok później startował w wyborach parlamentarnych z listy PiS w okręgu krakowskim. Otrzymał 79 981 głosów, co pozwoliło mu uzyskać mandat poselski.

27 listopada 2013 został rzecznikiem prasowym PiS. Pełnił tę funkcję do 9 stycznia 2014, kiedy został mianowany na szefa sztabu kampanii wyborczej tej partii do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 zdobył 97 996 głosów i uzyskał mandat poselski.

6 grudnia 2014 został oficjalnie zatwierdzony przez radę polityczna PiS jako kandydat partii w wyborach prezydenckich w 2015 r.

Powiązane teksty